Bestuur Masurfspot

Ben Monsieur: Voorzitter 
Lei Schmitz: Secretaris
Didier Henry: Penningmeester
Glenn van Rooij: Algemeen Lid
Benjamin Verdin: Algemeen Lid