Vereniging zonder winstoogmerk

Masurfspot is een Vereniging zonder winstoogmerk

 Wij voldoen aan plichten voor Vereniging zonder winstoogmerk:

  • Boekhouding wordt gedaan door een erkende boekhouder
  • Minstens één algemene vergadering houden (+ verslag opmaken) 
  • Minstens één vergadering van het bestuursorgaan (+ verslag opmaken)