Corona update

Covid-19 update

Na overleg met onze voorzitter Ben Monsieur en de burgemeester Jo Brouns van de gemeente Kinrooi,

We mogen onze favoriete watersport beoefenen enkel onder volgende strikt geldende voorwaarden!

voor de leden maar ivm Covid-19 moet iedereen zich aan de volgende regels houden:
- Enkel toegang voor de betalende oud en nieuwe leden.
- Parkeer op minimaal 1.5 meter afstand van een andere auto. Laat voldoende ruimte. 
-  Ga je kitesurfen, foilen, windsurfen of suppen, leg het in de auto en houdt afstand als je naar het water gaat.
- Praten met elkaar dat mag natuurlijk, maar houd 1.5 meter afstand van elkaar en voorkom groepsvorming!

Dit zijn de voorwaarden waaronder het kan en mag tot nader bericht.

Houdt het veilig en respecteer de maatregelen!

Het bestuur van Masurfspot bedankt jullie allen voor de medewerking.
 
 

Dear old and new members of Masurfspot.

 

Very good news!

 

After consultation with our chairman Ben and the mayor Jo Brouns of the municipality of Kinrooi,

may we practice our favorite watersports only under the following strictly applicable conditions!

 

From Monday 4 May 2020, the parking lot and the surf beach of Masurfspot will be accessible again

for members but because of Covid-19 everyone must adhere to the following rules:

- Only access for the paying old and new members.

- Park at least 1.5 meters away from another car. Leave enough space.

  Do you go kite surfing, foiling, windsurfing or paddle boarding, put it in the car and keep your distance when you go to the water.

- You can talk to each other of course, but keep 1.5 meters away from each other and prevent group formation!

 These are the conditions under which it can and may continue until further notice.

 

Keep it safe and respect the measures!

 

The board of Masurfspot thanks you all for your cooperation.
Corona update