Corona update

Vanaf 4 mei Masurfspot weer open 

Vanaf maandag 4 mei 2020 is de parkeerplaats en het surfstrand van Masurfspot weer toegankelijk


Heel goed nieuws!

Na overleg met onze voorzitter Ben en de burgemeester Jo Brouns van de gemeente Kinrooi,

mogen we weer onze favoriete watersport beoefenen enkel onder volgende strikt geldende voorwaarden!

voor de leden maar ivm Covid-19 moet iedereen zich aan de volgende regels houden:
- Enkel toegang voor de betalende oud en nieuwe leden.
- Parkeer op minimaal 1.5 meter afstand van een andere auto. Laat voldoende ruimte. 
- Mondmasker is verplicht buiten de auto tijdens het optuigen.
  Ga je kitesurfen, foilen, windsurfen of suppen, leg het in de auto en houdt afstand als je naar het water gaat.
- Bij aftuigen en opladen draag wéér het mondmasker.
- Praten met elkaar dat mag natuurlijk, maar houd 1.5 meter afstand van elkaar en voorkom groepsvorming!


Indien er géén parkeerplaats vrij is (Denk aan de 1.5 meter afstand) mag er worden afgeladen en parkeer dan onmiddellijk buiten de slagboom, wel graag aan een kant van de weg!

Dit zijn de voorwaarden waaronder het kan en mag tot nader bericht.

Houdt het veilig en respecteer de maatregelen!

Het bestuur van Masurfspot bedankt jullie allen voor de medewerking.
 
 

Dear old and new members of Masurfspot.

 

Very good news!

 

After consultation with our chairman Ben and the mayor Jo Brouns of the municipality of Kinrooi,

may we practice our favorite watersports again only under the following strictly applicable conditions!

 

From Monday 4 May 2020, the parking lot and the surf beach of Masurfspot will be accessible again

for members but because of Covid-19 everyone must adhere to the following rules:

- Only access for the paying old and new members.

- Park at least 1.5 meters away from another car. Leave enough space.

- Mouth mask is mandatory outside the car during rigging.

  Do you go kite surfing, foiling, windsurfing or paddle boarding, put it in the car and keep your distance when you go to the water.

- When tapping and charging, wear the mouth mask again.

- You can talk to each other of course, but keep 1.5 meters away from each other and prevent group formation!

 

If there is no parking space available (think of the 1.5 meter distance) you can unload and park then immediately outside the barrier, preferably on one side of the road!

 These are the conditions under which it can and may continue until further notice.

 

Keep it safe and respect the measures!

 

The board of Masurfspot thanks you all for your cooperation.
Corona update