Lidmaatschap

Verkrijgen van lidkaart Masurfspot VZW en Gemeentelijke Toegangspas:

De surfspot is enkel toegankelijk voor (tijdelijke) leden die zowel hun lidkaart van Masurfspot VZW als hun gemeentelijke toegangspas kunnen overleggen. Elk lid van Masurfspot VZW beschikt dus over twee passen die hij/zij steeds moet meenemen om toegang tot de plas te krijgen. Het overleggen van uw betalingsbewijs bij de ingang is niet voldoende, zonder de beide passen kan u de toegang tot de plas geweigerd worden. Zowel voor de lidkaart van Masurfspot VZW als voor de gemeentelijke toegangspas geldt dat het niet mogelijk is deze per post te verzenden. Voor de personen die reeds lid zijn wordt er jaarlijks per e-mail een moment afgekondigd waarop de passen aan de surfspot verdeeld zullen worden. Voor nieuwe leden geldt dat (indien het tijdstip van lid worden drastisch afwijkt van het standaard afhaalmoment) er in overleg een moment wordt gekozen waarop de passen kunnen worden afgehaald.

U BENT AL EEN LID EN WILT LID BLIJVEN?

Elk jaar in het eerste kwartaal ontvangt u automatisch een rekening via e-mail. Enkel dan mag er een betaling gebeuren. Een betaling die niet vooraf gegaan wordt door een e-mail zal dan ook niet gelden en niet gecrediteerd worden. Elk lid is verantwoordelijk voor een wijziging in zijn of haar e-mailadres en zal dit tijdig en duidelijk met Masurfspot moeten communiceren.

Na ontvangst van betaling zullen de lidkaarten op de locatie verdeeld worden. Deze worden niet per post verstuurd. Het moment van verdeling van de lidkaarten zal tijdig bekendgemaakt worden via e-mail.

Als u na het eerste kwartaal van het nieuwe jaar als oud lid nog geen e-mail heeft ontvangen dan mag u zich aanmelden via masurfspot@gmail.com.

Als de betaling niet op tijd binnen is dan kan dit betekenen dat uw recht als lid vervalt. Nieuwe of reeds bestaande wachtende leden zullen dan de kans krijgen om een plaats te krijgen binnen de toegekende plaatsen. Ook hier geldt dat een (laattijdige) bijdrage niet zal worden gecrediteerd.

CONTACTEER ONS

U BENT NOG GEEN LID EN WILT KITESURFEN?

Omdat het maximum aantal leden is bereikt, aanvaarden wij geen nieuwe lidmaatschappen meer voor het kitesurfen. Dit met het oog op veiligheid en behoud van de sport op het binnenwater. Zodra het nieuwe strand klaar is zal de situatie opnieuw beoordeeld worden en wordt het maximum ledenaantal mogelijkerwijs opgetrokken.

Om toekomstige leden toch een kans te geven, zijn er jaarlijks 20 extra plaatsen beschikbaar. Dit in de vorm van tijdelijke passen die aan het begin van het jaar telkens opnieuw vrijkomen. Deze tijdelijke passen zijn geldig tot 31 december van dat jaar en worden uiteraard niet automatisch verlengt.

Als u zo’n tijdelijke pas wilt bemachtigen, moet u de volgende stappen doorlopen:

  •  U meldt u aan bij www.marec.be, vult daar de betreffende documenten in en breng de betaling in orde.
  •  Stuur ons deze documenten en uw betalingsbewijs. U kan ook hier ons inschrijvingsformulier invullen.
  •  U ontvangt nu een tweede rekening van Masurfspot VZW en brengt ook deze betaling in orde.
  •  In overleg wordt het moment bepaald waarop u uw lidkaart van Masurfsport VZW en de gemeentelijke toegangspas kunt komen ophalen. Deze worden niet per post verstuurd.

CONTACTEER ONS

U BENT NOG GEEN LID EN WILT WINDSURFEN?

Als u lid wilt worden van Masurfspot en wilt windsurfen dan is het voldoende om het inschrijvingsformulier in te vullen. U krijgt dan per e-mail meer informatie en ontvangt ook de rekening. In overleg wordt het moment bepaald waarop u uw lidkaart van Masurfsport VZW en de gemeentelijke toegangspas kunt komen ophalen. Deze worden niet per post verstuurd.

Contacteer ons