Lidmaatschap

U BENT NOG GEEN LID EN WILT LID WORDEN?

Helaas is het maximum aantal leden bereikt en is er geen plaats meer voor nieuwe leden. Zie hiervoor ook "algemene voorwaarde en regelgeving" 

Klik op deze link om op de wachtlijst geplaatst te worden. 

Verkrijgen van lidkaart Masurfspot VZW:

De surfspot is enkel toegankelijk voor (tijdelijke) leden die hun lidkaart van Masurfspot VZW kunnen voorleggen. Het voorleggen van uw betalingsbewijs bij de ingang is niet voldoende. De lidkaarten worden verstuurd naar het voor ons bekende adres.

U BENT AL EEN LID EN WILT LID BLIJVEN?

Elk jaar in het eerste kwartaal ontvangt u automatisch een rekening via e-mail. Enkel dan mag er een betaling gebeuren. Een betaling die niet vooraf gegaan wordt door een e-mail zal dan ook niet gelden en niet gecrediteerd worden. Elk lid is verantwoordelijk voor een wijziging in zijn of haar e-mailadres en zal dit tijdig en duidelijk met Masurfspot moeten communiceren. Dit geldt ook voor het actueel thuisadres.

Als u na het eerste kwartaal van het nieuwe jaar als oud lid nog geen e-mail heeft ontvangen dan mag u zich aanmelden via masurfspot@gmail.com.

Als de betaling niet op tijd binnen is dan kan dit betekenen dat uw recht als lid vervalt. Nieuwe of reeds bestaande wachtende leden zullen dan de kans krijgen om een plaats te krijgen binnen de toegekende plaatsen. Ook hier geldt dat een (laattijdige) bijdrage niet zal worden gecrediteerd.